Цени

Сватбена оферта за заснемане с дрон 2021  ТУК

Сватбена оферта за заснемане с DSLR апарат 2021 ТУК

Въздушни снимки и видео

Нестандартен начин на заснемане придаващ иновативен и красив поглед на снимки и видео продукции.Имате възможност да покажете това което правите, по необичаен и запомнящ се начин!

Приложения:

 • ТВ продукции
 • Документални филми
 • Видео клипове
 • Спорт
 • Проектиране
 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Култура
 • Туристически обекти
 • Видео Портрет от въздуха на градове с презентация на туристическите и културни забележителности
 • Светски събития
 • Сватби
 • Лов
 • Flashmob

Въздушно инспектиране на индустриални обекти

Значително по-евтина и бърза проверка на състоянието на различни промишлени, трудно достъпни или опасни за човешкото здраве съоръжения и обекти. Получавате детайлна документация, прецизна информация и анализ от въздуха.

Приложения:

 • Ветрогенератори
 • Соларни паркове
 • Нефто и газопроводи
 • Водни елецтроцентрали
 • Топлоцентрали
 • Далекопроводи – съоражения и кабелни трасета
 • Язовирни стени
 • Селско стопанство – мониторинг
 • Инфраструктура в критично състояние
 • Мостове
 • ЖП трасета
 • Пътища и магистрали
 • Терени в градска и извънградска среда
 • Обществени и промишлени сгради и съоражения
 • Лифтове и писти
 • Пречиствателни станции
 • Покривни конструкции с голяма площ
 • Горски и полски масиви
 • Водни площи
 • Брегови съоражения и др.

Въздушни научни изследвания

Полезени при:

 • Археологически разкопки
 • Инспекция на исторически паметници
 • Мониторинг на околната среда
 • Мониторинг и анализ на акватории
 • Геофизични изследвания
 • Идентификация и преброяване на диви животински и растителни видове
 • Селско стопанство (мониторинг, измерване и проследяване растежа на културите) и др.

Въздушно картографиране

Значително по-евтини и бързи проучвания, наблюдения и измервания в трудно достъпни местности, опасни зони и големи по площ територии, изискващи въздушно обследване и заснемане. Получавате детайлен висококачествен снимков, видеоматериал и информация от въздуха. Полезени при:

 • Въздушната фотограметрия
 • Терени засегнати от бедствия – свлачища, бури, земетресения, наводнения, градушки
 • Влакови и самолетни катастрофи,
 • Корабокрушения
 • Горски и промишлени пожари
 • Терени за археологически проучвания
 • Терени за геофизично изследване
 • На градски и земеделски и индустриални терени
 • На селскостопански площи (мониторинг и управление на културите)
 • На брегови ивици

Въздушно наблюдение, сигурност и охрана

Значително по-евтини и бързи наблюдения, проследяване, осъществяваване въздушна охрана на трудно достъпни терени, опасни зони, големи по площ територии и събития, изискващи въздушно следене и заснемане. Получавате детайлен висококачествен снимков и видеоматериал от въздуха в помощ на борбата с престъпността. Полезени при:

 • Асистиране при полицейски операции
 • Анализ на пътно-транспортни произшествия
 • Наблюдение на големи по площ охраняеми обекти
 • Наблюдение на брегова ивица
 • Наблюдение на границите
 • Проследяване на незаконна дейност
 • Проследяване на иманярска дейност
 • Мониторинг на площи засадени с наркотични растения
 • Анти-терористични операции, контрол и наблюдение на обекти от особено значение
 • Контрол и наблюдение на резервати
 • Контрол на бракониерството
 • Контрол и наблюдение на демонстрации
 • Контрол и наблюдение на пътното движение
 • Охрана на селскостопанска продукция
 • Инспекция на пожари – преди /по време/след
 • Борба с горски пожари – локализиране / мониторинг / помощ
 • Борба с трафика на наркотици
 • Борба с незаконната сеч
 • Борба с контрабандата и др.

Въздушно наблюдение при спасителни операции

Незаменим и много ефекитивен инструмент при бедствия, аварии, спасителни и издирвателни операци, оказва помощ чрез облитане на засегнатите райони, подаване на ценна видеоинформация в реално време до спасителните екипи. Полезени при:

 • Издирване на изчезнали лица, движима собственост, животни и др.
 • Мониторинг и инспекция на щети при бедствия и аварии – свлачища, бури, земетресения, наводнения, градушки
 • Влакови и самолетни катастрофи
 • Корабокрушения
 • Горски и промишлени пожари

Допълнителни услуги

 • Допълнително наземно заснемане от фотограф
 • Монтаж на заснетия материал

Фотография

 • Рекламна фотография
 • Модна фотография
 • Предметна фотография
 • Интериорна фотография
 • Екстериорна фотография
 • Репортажна фотография
 • Детска фотография

Отразяване на събития от всякакъв тип съобразени с вашите изисквания и визия .